hitcount___

Hoàn thành xuất hơn 1.584 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai và Kon Tum

image

Học sinh tại trường bán trú dân tộc thiểu số Tumơrông - Kon Tum chuẩn bị nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ

Các địa phương nhận gạo trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đa phần là các huyện miền núi, xa trung tâm, địa hình hiểm trở, đường xá đi lại còn rất nhiều khó khăn. Thời gian xuất cấp, giao nhận gạo đang đúng vào mùa mưa bão. Vì vậy, công tác vận chuyển đến các địa điểm giao nhận gạo hết sức quan trọng. Vì vậy, Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên đã tổ chức lựa chọn đơn vị vận chuyển theo đúng quy định, đảm bảo minh bạch, chính xác và tiết kiệm.

Trong quá trình xuất cấp, giao nhận mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục DTNN và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức toàn Cục. Tính đến hết ngày 02/11, Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên đã hoàn thành xuất cấp, giao nhận 1.584,347 tấn gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Trong đó, xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai là 582,42 tấn (theo quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 27/9/2017) và xuất hỗ trợ cho học sinh tỉnh Kon Tum là 1.001,927 tấn (chia làm 2 đợt: Đợt 1 là 419,37 tấn và đợt 2 là 582,557 tấn).

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực trong sự nghiệp trồng người và công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần phục vụ chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Từ năm 2013 đến nay Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh và quyết tâm trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy hoàn thành tốt hơn nữa./.

DTNN


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC