Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH

 

>> Vị trí và chức năng của Nhà xuất bản Tài chính:

Nhà xuất bản Tài chính là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác xuất bản và phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho hoạt động của ngành Tài chính và các ngành kinh tế khác.

Nhà xuất bản Tài chính hoạt động theo Luật xuất bản, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin  - Truyền thông và sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài chính.

Tên giao dịch quốc tế: FINANCE PUBLISHING HOUSE (Viết tắt là FPH).

 Nhà xuất bản Tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Nhà xuất bản Tài chính đặt tại Hà Nội.

 >> Lãnh đạo Nhà xuất bản Tài chính:

Nhà xuất bản Tài chính có Giám đốc, Tổng biên tập và một số Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập.

 Giám đốc:

Phan Ngọc Chính

Ngày sinh:

10/04/1973

Quê quán:

Xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

>> Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tài chính:

 ·         Các phòng gồm:

1.

Phòng Biên tập I

2.

Phòng Biên tập II

3.

Phòng Tài chính - Kế toán

4.

Phòng Kế hoạch phát hành

5.

Phòng Hành chính - Tổng hợp

·         Các Chi nhánh:

1.

Chi nhánh Miền Nam đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

2.

Chi nhánh Miền Trung đặt tại TP. Đà Nẵng.

>> Chức năng nhiệm vụ của Nhà xuất Tài chính xem file chi tiết đính kèm.


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC