hitcount___

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cốt lõi trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

 

image

TS. Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc KBNN phát biểu

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, các đại biểu được nghe thư chúc mừng của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức (CCVC) các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng ngành Tài chính. Trong diễn văn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PGS. TS. Lê Hùng Sơn - Giám đốc Trường NVKB đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí Lãnh đạo KBNN các thế hệ, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, nhiệt tình, hiệu quả của các đơn vị KBNN, đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các thế hệ cán bộ, quản lý, giảng viên của Trường NVKB trong thời gian qua đã tạo bước phát triển vững chắc cho Trường NVKB ngày hôm nay.

image

PGS. TS. Lê Hùng Sơn - Giám đốc Trường NVKB điểm lại quá trình

hoạt động, kết quả nổi bật của Trường

Trường Nghiệp vụ Kho bạc (NVKB) tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ được thành lập năm 2002 với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, triển khai một trong bốn nội dung của Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính Nhà nước được phê duyệt theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Hằng năm, Trường NVKB đã phối hợp với các Vụ, các đơn vị KBNN triển khai hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt CBCC hệ thống KBNN nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật cơ chế, chính sách mới, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị, hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch, chức danh lãnh đạo, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng cao từ khâu xây dựng chương trình đến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huy động lực lượng giảng viên, chuẩn bị phương tiện học tập…; tài liệu giảng dạy liên tục được biên soạn, bổ sung, cập nhật nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế tài chính, ngân sách và KBNN; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngày càng đa dạng, phong phú, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực tiễn quản lý NSNN của ngành; góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ CCVC, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

image

PGS. TS. Lê Hùng Sơn tặng hoa tri ân các cán bộ nguyên là Giám đốc Trường NVKB

qua các thời kỳ.

Thay mặt Lãnh đạo KBNN, TS. Nguyễn Hồng Hà biểu dương, chúc mừng các giảng viên, các nhà khoa học của hệ thống KBNN, các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại Trường nghiệp vụ Kho bạc; đồng thời biểu dương các đơn vị thuộc KBNN, các đơn vị trong toàn hệ thống, đã có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Trường Nghiệp vụ Kho bạc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Trường cũng như hệ thống KBNN.

TS. Nguyễn Hồng Hà – Tổng Giám đốc KBNN ghi nhận, với chức năng và nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Trường NKVB đã không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đặc biệt, trong thời gian gần đây, Trường đã có những nỗ lực vượt bậc và đạt nhiều kết quả trong cả công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC hệ thống KBNN; nâng cao chất lượng của giảng viên và chất lượng hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học... Một số kết quả nổi bật của Trường được nêu, cụ thể như:

Tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ giảng viên từng bước được củng cố và nâng cao, trong đó, quan trọng nhất là hoàn thiện quy chế giảng viên, trợ giảng của Trường NVKB; kiện toàn, phát triển đội ngũ giảng viên thông qua việc giao nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho từng giảng viên; tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các chương trình giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng của các trường Đại học uy tín; cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức do Bộ Tài chính, KBNN tổ chức; cử đi thực tế tại các đơn vị KBNN... Theo đó, có điều kiện nắm vững kiến thức, tích lũy kinh nghiệm công tác quản lý tài chính - ngân sách nói chung và quản lý đối với các hoạt động nghiệp vụ của KBNN nói riêng.

image

Lãnh đạo KBNN trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong công tác giảng dạy giai đoạn 2016-2017

Phương pháp đào tạo bồi dưỡng được đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, cụ thể là thực hiện phân loại đào tạo theo từng đối tượng, từng vị trí việc làm trong các đơn vị và trong cả hệ thống KBNN; xây dựng chương trình khung, các tài liệu, giáo trình theo từng đối tượng công chức theo vị trí việc làm; thực hiện tập trung đào tạo bồi dưỡng ngay cho CCVC mới được tuyển dụng, đặc biệt trong năm 2016-2017, tập trung đào tạo công chức tập sự và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án thống nhất nhất đầu mối kiểm soát chi từ 01/10/2017 trong toàn hệ thống KBNN theo chủ trương cải cách nền hành chính Nhà nước.

Bên cạnh đó, Trường NVKB cũng đã đổi mới về phương thức quản lý, thực hiện gắn kết công tác đào tạo với sử dụng CCVC tại các đơn vị. Theo đó, những chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập được gắn kết với công tác quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức hàng năm tại các đơn vị. Như vậy, có thể thấy vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường NVKB ngày càng tích cực và hiệu quả, tác động trở lại việc nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức được cử đi học.

image

Ban Lãnh đạo KBNN tặng hoa tập thể cán bộ Trường NVKB

Tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Hồng Hà – Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh, triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, điểm cốt lõi là phát triển nguồn nhân lực KBNN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Trường NVKB và các đơn vị KBNN cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch phát triển và nhiệm vụ được Lãnh đạo KBNN giao phó. Đặc biệt, nhiệm vụ cho giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 của Trường NVKB còn khá nặng nề trong bối cảnh Đảng, Nhà nước chủ trương đẩy mạnh cải cách bộ máy Nhà nước, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ kiến tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Để hoàn thành được nhiệm vụ nêu trên, Lãnh đạo KBNN đề nghị Vụ TCCB, Trường NVKB và các đơn vị liên quan tập trung chú ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo KBNN để tiếp tục triển khai các nội dung thuộc kế hoạch phát triển của Trường đến năm 2020, phù hợp với Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường và giảng viên kiêm chức để triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm đã được Lãnh đạo KBNN phê duyệt.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng các chương trình bồi dưỡng phù hợp với các lĩnh vực nghiệp vụ Kho bạc, đổi mới phương pháp đào tạo, hoàn thiện giáo trình đào tạo phù hợp với các đối tượng từng vị trí việc làm.

Thứ tư, tiếp tục gắn kết đào tạo lý thuyết với thực hành, tạo được sự thuần thục và chuyên nghiệp trong việc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ CCVC; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng cán bộ; đánh giá cán bộ hàng năm.

Thứ năm, sẵn sàng các điều kiện tổ chức bộ máy, con người, quy chế, quy trình đưa phân hiệu phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động ngay từ đầu năm 2018.

Thứ sáu, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo và CCVC nhà trường, thực hiện CCHC để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc KBNN giao cho Trường NVKB.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo KBNN cũng yêu cầu các đơn vị thuộc KBNN, các đơn vị KBNN trong hệ thống, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường, coi nhiệm vụ đào tạo - bồi dưỡng nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chung của cả hệ thống KBNN, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thành Chiến lược phát triển KBNN, cùng với Trường hoàn thành nhiệm vụ “xây dựng đội ngũ công chức Kho bạc đủ tâm, tầm, tài để xây dựng và vận hành Kho bạc điện tử trong tương lai”.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại cơ quan KBNN:

image

Tiết mục văn nghệ chào mừng của tập thể Trường NVKB

image

Tập thể cán bộ CCVC Trường NVKB

Nhật Tân


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC