hitcount___

Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý ngân quỹ quốc gia

Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh chủ trì buổi họp báo cùng sự tham gia của đại diện các Vụ chức năng thuộc KBNN.

IMG_7805(sua).jpg

Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh chủ trì buổi họp báo

Theo báo cáo của KBNN, năm 2017, KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác đã đề ra.

Về công tác tập trung nguồn thu: Hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến hết ngày 15/12/2017, tổng thu NSNN đạt 1.222.567 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối NSNN đạt 1.099.586 tỷ đồng; gồm: (thu nội địa là 865.755 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 184.650 tỷ đồng; thu dầu thô là 43.555 tỷ đồng; thu viện trợ là 5.625 tỷ đồng), đạt 90,71% dự toán năm.

Về công tác kiểm soát chi NSNN: KBNN chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án, nhất là những dự án đến ngày 30/9/2017 chưa thực hiện giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời; đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư theo từng dự án đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đảm bảo chính xác, kịp thời, đặc biệt là các thời điểm ngày 31/8/2017 và ngày 30/9/2017 để phục vụ điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo các khoản chi phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; không thanh toán đối với kinh phí thường xuyên đã giao dự toán đầu năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt dự toán...; kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ mua sắm xe ô tô của các đơn vị đảm bảo tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...; kiểm soát thanh toán mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định; xây dựng ứng dụng hỗ trợ kiểm soát chi lương, phụ cấp đảm bảo chặt chẽ, tránh thất thoát, chiếm dụng tiền NSNN.

Tính đến hết ngày 15/12/2017, hệ thống KBNN kiểm soát chi thường xuyên đạt 746.504 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) bằng 82% dự toán năm. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 15.354 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 42,7 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bảnĐến hết ngày 15/12/2017, hệ thống KBNN kiểm soát chi đạt 245.125,2 tỷ đồng, bằng 72,1% so với kế hoạch năm. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân đạt 221.733,9 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch, nguồn vốn khác giải ngân đạt 23.391,3 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch.

Tính đến hết ngày 15/12/2017, tổng khối lượng huy động TPCP đạt 159.920,7 tỷ đồng bằng 94,5% kế hoạch điều chỉnh (169.266 tỷ đồng).

Đối với công tác cải cách hành chính, KBNN đã cải cách quy trình thu NSNN, triển khai tích cực và có hiệu quả dự án Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan -KBNN; tiếp tục tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN với các cơ quan thu và các NHTM; triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước và các NHTM; đồng thời, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin tiên tiến vào quy trình quản lý thu NSNN. Việc triển khai tích cực các dự án cải cách, hiện đại hóa nêu trên đã góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu của NSNN, để đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi tiêu của NSNN; đồng thời, tạo điều kiện cho người nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền (thời gian thực hiện 01 giao dịch thu NSNN rút xuống còn khoảng 05 phút, so với với trước đây là 30 phút).

IMG_7814 (sua).jpg

Quang cảnh buổi họp

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên "Dự kiến khả năng giải ngân vốn đầu tư công hết năm 2017 như thế nào?'', ông Vũ Đức Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi cho biết: Tính đến ngày 15/12/2017 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nói chung đạt hơn 72%, hiện Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương từ nay đến cuối năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công nói chung và TPCP nói riêng. Do đó, có thể đến hết năm, tỷ lệ giải ngân có thể tăng nhanh hơn. Trách nhiệm của KBNN là đảm bảo đủ nguồn vốn thanh toán để bất kỳ lúc nào có đủ hồ sơ đều giải ngân được.

Với câu hỏi "Bao giờ KBNN tham gia thị trường thứ cấp Trái phiếu Chính phủ?'', bà Trần Thị Huệ, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước thì KBNN được phép tham gia thị trường thứ cấp Trái phiếu Chính phủ. Để KBNN có thể tham gia thị trường thì phải có quy định của Bộ Tài chính, trong đó giao cho Kho bạc có một địa vị là thành viên giao dịch đặc biệt của thị trường thứ cấp. Trên cơ sở đó, vào năm 2018, KBNN có thể tham gia thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, việc tham gia thị trường của KBNN còn cần phải phụ thuộc vào lượng tiền nhàn rỗi do KBNN quản lý; bên cạnh đó, việc tham gia với tư cách là thành viên đặc biệt sẽ có tác động trực tiếp đến thị trường, do đó KBNN cần phải thận trọng khi tham gia thị trường này./.

KL (theo cổng thông tin Bộ Tài chính)


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC