hitcount___

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nhanh các nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Tham dự Hội nghị có ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố: Tài chính, Cục Thuế, Hải quan; Ban Lãnh đạo KBNN thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và 200 công chức các đơn vị trực thuộc KBNN thành phố Hồ Chí Minh. Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

C:\Users\trungpq\Desktop\KBNN TP HCM\IMG_9941.JPG

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao vai trò tham mưu của KBNN thành phố Hồ Chí minh cho cấp ủy, chính quyền địa phương

C:\Users\trungpq\Desktop\KBNN TP HCM\IMG_9974.JPG

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN biểu dương những thành tích của KBNN thành phố đạt được trong năm 2017 và chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Phối hợp nhiều hình thức thu hiện đại, hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu trong cả nước, số thu NSNN luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu ngân sách của nhà nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn song thu ngân sách của thành phố vẫn không ngừng tăng qua từng năm.

Theo báo cáo của KBNN thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh được giao dự toán thu NSNN 347.882 tỷ đồng (tăng 27,52% so với dự toán năm 2016). Trong bối cảnh tình hình kinh tế có phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, tuy nhiên, KBNN thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan thu, cơ quan tài chính trên địa bàn đã vào cuộc một cách quyết liệt. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, KBNN thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tập trung các khoản thu NSNN đầy đủ, kịp thời, chính xác thông qua các hình thức thu, nộp thuế điện tử, thu qua tài khoản chuyên thu, thu qua máy chấp nhận thẻ (POS), thu trực tiếp tại các phòng giao dịch của các NHTM… Với tổng số 82 tài khoản chuyên thu tại hệ thống NHTM trên địa bàn của KBNN thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt hơn nhu cầu nộp thuế của tổ chức, người dân; tập trung nhanh, kịp thời số thu NSNN, giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt qua hệ thống KBNN thành phố. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 348.863 tỷ đồng, đạt 100,28% dự toán, tăng 14,5% so với năm 2016; Trong đó, thu nội địa là 222.024 tỷ đồng, đạt 98,03% dự toán, thu từ xuất nhập khẩu là 109.043 tỷ đồng, đạt 100,04% dự toán, thu từ dầu thô là 16.865 tỷ đồng, đạt 136,01% dự toán.

C:\Users\trungpq\Desktop\KBNN TP HCM\IMG_9954.JPG

Ông Vũ Hoài Nam – Giám đốc KBNN thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND TP HCM và Lãnh đạo KBNN

Kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời và chính xác

Công tác kiểm soát chi thường xuyên, KBNN thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức; hướng dẫn, thông báo đến các đơn vị giao dịch việc mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017, kiểm soát việc mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm thuốc theo phương thức tập trung, mua sắm xe ô tô, kiểm soát chi tiền lương và các khoản phụ cấp của các đơn vị giao dịch, chú trọng kiểm soát chi các đơn vị sự nghiệp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán được giao từ đầu năm nhưng đến 30/6/2017 chưa phân bổ, chưa triển khai thực hiện. Theo đó, nhìn chung, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện dự toán được giao từ đầu năm. Đến 31/12/2017, chi thường xuyên là 46.303 tỷ đồng, trong đó: chi ngân sách trung ương là 16.552 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 30.641 tỷ đồng đạt 89,6% so dự toán (34.200 tỷ đồng).

Trong công tác kiểm soát chi đầu tư, KBNN thành phố Hồ Chí Minh đã theo dõi chặt chẽ kế hoạch vốn, dự toán trên TABMIS để thông báo kịp thời cho các Chủ đầu tư; Chủ động tìm giải pháp và thực hiện kịp thời các chỉ đạo, điều hành của KBNN để đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn: công khai tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư; tổ chức mời họp các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, nắm bắt tiến độ dự án, phối hợp tìm phương án đẩy nhanh giải ngân; thực hiện cập nhật báo cáo số liệu kịp thời về KBNN, UBND thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành...

Năm 2017, KBNN thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm soát thanh toán 5.663 dự án, với tổng kế hoạch vốn (KHV) được giao là 38.014 tỷ đồng. Trong đó, KHV thuộc ngân sách trung ương (NSTW) là 6.384 tỷ đồng (Vốn ODA là 779 tỷ đồng); KHV thuộc ngân sách thành phố (NSTP) là 28.626 tỷ đồng (Vốn ODA 4.138 tỷ đồng); KHV quận, huyện là 3.004 tỷ đồng. Kết quả, đến hết ngày 31/12/2017: Vốn thuộc NSTW đã giải ngân 2.645 tỷ đồng, đạt 41% KHV (trong đó vốn ODA giải ngân 419 tỷ đồng, đạt 54%KHV); vốn thuộc NSTP đã giải ngân 22.733 tỷ đồng, đạt 79% KHV (trong đó vốn ODA giải ngân 3.891 tỷ đồng, đạt 94% KHV); Vốn thuộc quận, huyện đã giải ngân 2.295 tỷ đồng, đạt 76% KHV. Ước thực hiện đến hết tháng 01/2018: Vốn thuộc NSTW giải ngân 5.391 tỷ đồng, đạt 84% KHV (trong đó vốn ODA giải ngân 747 tỷ đồng, đạt 96% KHV); Vốn thuộc NSTP giải ngân 26.292 tỷ đồng, đạt 92% KHV (trong đó vốn ODA giải ngân 3.993 tỷ đồng, đạt 96,5% KHV).

KBNN Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức rà soát, đôn đốc, thông báo, mời họp các chủ đầu tư còn số dư tạm ứng, hồ sơ thanh toán quá thời hạn quy định. Kết quả, năm 2017 đã thu hồi 2.944 tỷ đồng, đến nay số dư tạm ứng năm trước chuyển sang còn 4.667 tỷ đồng. Tổng số dư tạm ứng là 8.989 tỷ đồng. Tích cực kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán, cho vay, đôn đốc Chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản phải thu, phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán. Kết quả, tổng dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán 1.021 dự án, giá trị 9.918 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thống nhất một đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN một cách bài bản, khoa học, góp phần cùng hệ thống triển khai thành công thêm một bước cải tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết nên việc thực hiện các đề án được thuận lợi, đúng thời gian quy định. Qua thời gian vận hành đề án, bước đầu được thực hiện thuận lợi, thông suốt được chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh ủng hộ và đánh giá cao công cuộc cải cách thủ tục hành chính của hệ thống KBNN.

Về phía khách hàng, do được cung cấp thông tin, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ, nên không bỡ bỡ khi đến giao dịch với KBNN. Việc tập trung đầu mối giao dịch chi thường xuyên và chi đầu tư cho một công chức kho bạc đã được khách hàng đồng tình, ủng hộ. Theo đó, chứng từ thanh toán được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện và thông suốt.

C:\Users\trungpq\Desktop\KBNN TP HCM\IMG_9904.JPG

Ông Phạm Quang Hùng - Phó Giám đốc KBNN thành phố Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đảm bảo thanh toán nhanh, đúng quy định

Công tác kế toán thanh toán luôn đảm bảo an toàn, chính xác kịp thời, không để xảy ra sai sót. Tổ chức vận hành và khai thác tốt hệ thống TABMIS đảm bảo công tác kế toán, thanh toán và cung cấp số liệu, thông tin điện báo, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách trên toàn địa bàn. Các chương trình thanh toán khác như chương trình hiện đại hóa thu NSNN (TCS), chương trình thanh toán song phương điện tử đã đáp ứng nhu cầu trong giao dịch, thanh toán. Tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước, các NHTM trên địa bàn đảm bảo đối chiếu khớp đúng.

Để có được những kết quả nêu trên, KBNN Tp Hồ Chí Minh đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Thành phố, Bộ Tài chính và KBNN để cụ thể hóa trong kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố trong quản lý, điều hành ngân sách; tổ chức kiểm soát chi NSNN an toàn và hiệu quả. Tham mưu với UBND, phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thu NSNN kịp thời, thuận tiện cho người nộp, góp phần vào thành công chung nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy biểu dương, ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả và những thành tích mà tập thể cán bộ, công chức KBNN TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2017.

Trong thành tích chung của cả hệ thống, có sự đóng góp không nhỏ của KBNN TP Hồ Chí Minh,Trong năm 2017, KBNN TP Hồ Chí Minh đã bám sát các chỉ đạo của hệ thống và của địa phương, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của hệ thống. KBNN TP Hồ Chí Minh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của KBNN, chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, quy chế, quy định của Ngành, đặc biệt là công tác tập trung nguồn thu; tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; giữ vững an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao quản lý. đồng thời xin ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của tất cả các đồng chí đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống KBNN trong năm vừa qua.

Về định hướng kế hoạch công tác năm 2018, Phó Tổng Giám đốc Đặng Thị Thủy có chỉ đạo, quán triệt đối với KBNN thành phố Hồ Chí Minh như: bám sát kế hoạch của ngành tài chính và KBNN và tuân thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai kế hoạch công tác ngay từ đầu năm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Tài chính, cơ quan thu, làm tốt công tác phối hợp thu, triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, dịch vụ hành chính công trực tuyến theo đề án của KBNN; kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới như: Tổng Kế toán nhà nước, thanh tra chuyên ngành và việc xử lý các vi phạm hành chính với bước đi vững chắc, thận trọng, chuẩn xác, đáp ứng theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, chung sức chung lòng phấn đấu cùng toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất từ chủ trương, chung sức trong hành động của hệ thống KBNN Lãnh đạo KBNN tin tưởng KBNN thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, tạo đà vững bước vào năm 2018 với những đóng góp đáng kể hơn nữa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn của hệ thống KBNN./.

Theo Cổng thông tin KBNN


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC