Tích cực hoàn thiện các văn bản hướng dẫn báo cáo tài chính nhà nước

Ngày 1/6, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội thảo về Thông tư hướng dẫn hợp nhất Báo cáo tài chính tại đơn vị cấp 1 và Thông tư hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Chủ trì hội thảo có Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy và Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) - Vũ Đức Chính cùng sự tham gia của đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan.

DSC_0150 (sua).jpg

Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Đặng Thị Thủy cho biết, ngày 20/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (thay thế Luật Kế toán 2013). Theo đó, việc lập BCTCNN và các nội dung liên quan đã chính thức được quy định tại Luật này. Đây là bước tiến mới, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc thực hiện minh bạch hóa tình hình tài chính quốc gia.

Để cụ thể hóa các quy định về BCTCNN trong Luật Kế toán 2015, đồng thời triển khai thưc hiện đề án “Tổng Kế toán nhà nước” đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1188/QĐ-BTC ngày 30/5/2014, KBNN đã phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ hướng dẫn về BCTCNN. Nghị định này quy định các nội dung cơ bản, làm căn cứ pháp lý để Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai các công việc tiếp theo. Theo đó, BCTCNN đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018 và sẽ được công bố cùng Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.

DSC_0170(sua).jpg

Quang cảnh hội thảo

“Nhằm đạt được mục tiêu này, Bộ Tài chính đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện. Trong đó, Thông tư hướng dẫn BCTCNN sẽ tập trung vào các nội dung về nội dung, nguồn số liệu các chỉ tiêu cụ thể trên các BCTCNN; quy định trình tự các bước tổng hợp, lập BCTCNN; các giao dịch nội bộ cần loại trừ; quy định tổng hợp, lập gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính từ các đơn vị cung cấp thông tin; quy định trách nhiệm của các đơn vị lập, đơn vị cung cấp thông tin, đơn vị kiểm tra BCTCNN…”, bà Đặng Thị Thủy chia sẻ.

Thông tư hướng dẫn hợp nhất BCTC tại đơn vị cấp 1 sẽ hướng dẫn phương pháp tổng hợp, hợp nhất BCTC tại đơn vị cấp 1 từ các BCTC của đơn vị trực thuộc. Sản phẩm của Thông tư này là các BCTC hợp nhất của đơn vị dự toán cấp 1, là một trong những nguồn thông tin đầu vào quan trọng để KBNN thực hiện BCTCNN.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận sổi nổi về nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp nhất BCTC tại đơn vị cấp 1 và dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTCNN do đại diện Kho bạc Nhà nước và Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán trình bày./.

Theo Mof.gov.vn


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC