Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đón nhận Giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày 26/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức buổi lễ Tổng kết triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tham dự buổi lễ, về phía UBCKNN có bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN; Đại diện Ban chỉ đạo ISO Bộ Tài chính - Ông Trần Xuân Long, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính cùng các đại diện Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ; Công ty INCOTECH – Đơn vị tư vấn; Đơn vị chứng nhận (WCERT); Đại diện Lãnh đạo các Vụ và một số cán bộ trực tiếp đầu mối thực hiện công tác ISO tại UBCKNN.

 

D:\TIN UBCKNN\thang 12\26.12\IMG_3049.JPG

Toàn cảnh buổi lễ cấp Giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2008 cho UBCKNN Ảnh: TT

  Tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo UBCKNN, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa tổng kết công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Năm 2013, Ban Chỉ đạo ISO 9001:2008 đã phối hợp với tổ chức Tư vấn (Công ty INCOTECH) tìm hiểu và xem xét thực trạng hoạt động trên cơ sở đối chiếu với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Ban Chỉ đạo ISO đã lập Danh mục các quy trình cần thiết và hoạch định các công việc cần triển khai để đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn, phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế giải quyết các công việc tại Ủy ban. Nhằm tác động đến nhận thức của toàn thể cán bộ công chức (CBCC) và từng bước làm thay đổi thói quen làm việc cũ, đồng thời giúp CBCC tiếp cận được với phương pháp quản lý tiên tiến, khoa học nhằm giải quyết công việc kịp thời, chính xác, hiệu quả, Ban Chỉ đạo ISO đã tổ chức hội nghị tập huấn về mô hình quản lý chất lượng, phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; hướng dẫn cách thức soạn thảo các quy trình, văn bản, tài liệu để đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho cán bộ các đơn vị thuộc Uỷ ban. Đối tượng tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc và các cán bộ được phân công trực tiếp viết quy trình. Ngày 16/9/2013, Lãnh đạo UBCKNN ký Quyết định số 574/QĐ-UBCK ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 năm 2013 của UBCKNN. Theo đó năm 2013, ngoài việc sửa đổi Mục tiêu, chính sách và Sổ tay chất lượng, UBCKNN còn ban hành mới 35 quy trình (trong đó có 03 quy trình chung và 32 quy trình tác nghiệp) và cải tiến 27 quy trình (trong đó: 01 quy trình chung và 26 quy trình tác nghiệp). Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính hệ thống, dễ tra cứu và phục vụ công tác quản lý, điều hành, UBCKNN đã cập nhật lại toàn bộ các quy trình đã được xây dựng từ trước tới nay bao gồm: 81 quy trình, trong đó có 11 quy trình chung và 70 quy trình tác nghiệp.

 

D:\TIN UBCKNN\thang 12\26.12\IMG_3071.JPG

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa (thứ hai từ trái sang) trao tặng Giấy khen của Chủ tịch cho các tập thể,

cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống ISO tại UBCKNN Ảnh: TT

  Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học & Công nghệ đánh giá cao và chúc mừng kết quả đạt được của UBCKNN trong công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn tất công tác xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, xây dựng được Bộ tài liệu gồm các quy trình đồng bộ, chính xác, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, đúng, đủ, theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, rút ngắn thời gian đúng quy định pháp luật. Các đơn vị phải có trách nhiệm duy trì Hệ thống quản lý có hiệu lực. Tất cả tài liệu quản lý phải thường xuyên được áp dụng và cập nhật, các hoạt động theo dõi/đo lường định kỳ hệ thống vẫn phải được tiến hành đầy đủ. Duy trì sự phối hợp giữa Thường trực Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo ISO tại các đơn vị để kịp thời trợ giúp và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO, nhằm đảm bảo Hệ thống luôn hoạt động có hiệu quả. Ban chỉ đạo ISO sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ, thường xuyên xem xét kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của các bộ phận, nhằm khắc phục những vấn đề không phù hợp để công tác quản lý ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC