Cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý 3,1 tỷ hoá đơn điện tử

Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác thuế tháng 2/2023 của Tổng cục Thuế, tổng thu NSNN ngành Thuế thực hiện tháng 2/2023 ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán. Lũy kế 2 tháng năm 2023 thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan thuế đã và đang đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
theo kế hoạch đề ra. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Thu ngân sách nhà nước tăng 16,7%

Trong đó thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022. Có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 18%); Có 08/20 khoản thu đạt dưới mức 18%. Có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; Có 9/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ. Có 36/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 18%); Có 27/63 địa phương đạt dưới 18% so dự toán, trong đó có 15 địa phương thu đạt thấp (dưới 15%).

Tính đến cuối tháng 2 toàn ngành đã thực hiện được gần 3.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2022; Kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 64,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 1.339 tỷ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tính đến ngày 20/02/2023, cơ quan thuế đã ban hành hơn 2.200 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thuế hoàn là 13.620 tỷ đồng, bằng 7% dự toán Quốc hội giao (186.000 tỷ đồng).

Đã thu được trên 3.700 tỷ đồng tiền thuế của các nhà cung cấp nước ngoài

Tính đến cuối tháng 2, cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý 3,1 tỷ hoá đơn điện tử (trong đó 808 triệu hoá đơn điện tử có mã và 2,2 tỷ hoá đơn điện tử không mã).

Tính đến ngày 21/2/2023, đã có 2.904 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, thành công, đạt 74% kế hoạch triển khai giai đoạn 1, với số lượng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 522.859 hóa đơn. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều xây dựng kế hoạch phấn đấu đến hết tháng 3/2023 sẽ vượt mức kế hoạch đề ra của giai đoạn 1, tiến tới sẽ triển khai trên toàn địa bàn một cách thuận lợi, nhanh chóng.

Đến nay, 100% Cục thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn quý II-III/2022 và 54/63 Cục Thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn quý IV/2022. Theo đó, đã có 4.120 giải thưởng được trao đến tay người tiêu dùng.

Tính đến ngày 17/2/2023 đã có 246.825 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile với 187.577 giao dịch với tổng số tiền trên 673 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã có Tờ trình báo cáo Bộ Tài chính về việc thành lập Trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu hoá đơn điện tử thuộc Tổng cục Thuế. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ phân tích dữ liệu hoá đơn điện tử; rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về hoá đơn điện tử; đối chiếu dữ liệu hoá đơn điện tử với Tờ khai thuế giá trị gia tăng...

Tính đến ngày 17/02/2023 đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thu lũy kế từ khi vận hành Cổng (21/03/2022) đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng (số thu trong năm 2023 là 1.852 tỷ đồng).

Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước được vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế. Tính đến ngày 22/02/2023 đã có 295 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua Cổng.

Theo mof.gov.vn

 


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC