Công khai danh sách 701 đơn vị nợ thuế, phí trên địa bàn Hà Nội

Mới đây, Cục Thuế Hà Nội đã công khai tháng 9 năm 2019 danh sách 701 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Trong danh sách 701 đơn vị, công khai lần đầu 581 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp với tổng số nợ: 183,225 tỷ đồng. 29/581 DN có số nợ từ 1tỷ đồng đến 40 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị có số nợ trên 40 tỷ đồng. Gần 100 DN có số nợ dưới 10 triệu đồng.

24 Chủ đầu tư nợ tiền thuê đất, tiền chậm nộp đăng công khai lần 1 với số tiền nợ trên 243 tỷ đồng. Trong số này, riêng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hà có số nợ trên 72,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 872 có số nợ ít nhất trong danh sách 24 chủ đầu tư với số nợ: 274 triệu đồng.

96 DN nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp đã đăng công khai trong các năm từ 2015 đến 2018 với số tiền nợ trên 110 tỷ đồng. 96 DN có số nợ từ 15 triệu đến trên 13 tỷ đồng.Trong đó, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông có số nợ trên 13 tỷ đồng, Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển xây dựng Việt Nam có số nợ: 15 triệu đồng.

Theo Mof.gov.vn


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC