Cục Thuế Thành phố Hà Nội giải đáp chính sách thuế trực tuyến

Để hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website Cục Thuế TP Hà Nội.

Chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế TP Hà Nội được đánh giá là kênh hỗ trợ đắc lực cho cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thủ đô.

Hội nghị năm nay với chủ đề chủ đề “Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022”, được tổ chức vào ngày 09/3/2023 (Thứ Năm), buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Để tham gia chương trình hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế TP Hà Nội tại địa chỉ: https://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi để được Cục Thuế Thành phố Hà Nội trả lời trực tiếp trên website.

Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế Thành phố Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình.

Theo mof.gov.vn


Tin khác

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC