Thông tin Liên hệ

Trụ sở Hà Nội:

- Điện thoại: 

Hotline: 0913.202.203

Phòng Hành chính: 024.37777777

Phòng Kế toán - Tài chính: 024.38888888

Phòng Biên tập: 024.35554558

Phòng Kế hoạch - Phát hành: 024.35555555

- Email: info@fph.gov.vn

- Địa chỉ: Số 7 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Điện thoại: 028.33333333

- Email: nxbtc@hcm.vnn.vn

- Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC