7 mục tiêu phát triển Hải quan đến năm 2030

7 mục tiêu phát triển Hải quan đến năm 2030

Bảo lãnh thông quan – Công cụ hữu hiệu đảm bảo cả mục tiêu quản lý và tạo thuận lợi thương mại

Bảo lãnh thông quan – Công cụ hữu hiệu đảm bảo cả mục tiêu quản lý và tạo thuận lợi thương mại

"Hải quan - Doanh nghiệp: Kết nối - Chia sẻ - Đồng hành"

Hợp tác giữa cơ quan thuế - hải quan ngày càng được chuẩn hoá

Hợp tác giữa cơ quan thuế - hải quan ngày càng được chuẩn hoá

3 chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan năm 2018

3 chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan năm 2018

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 400 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 400 tỷ USD

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC