Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tập trung xây dựng chính sách góp phần tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tập trung xây dựng chính sách góp phần tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Tài chính triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ

Ngành Tài chính triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ

Quyết toán ngân sách năm 2020: Nợ công giảm mạnh xuống 55,2%

Quyết toán ngân sách năm 2020: Nợ công giảm mạnh xuống 55,2%

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Sơn, Bình Định

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Sơn, Bình Định

Thông tin hữu ích
Thuế Nhà nước Tài chính điện tử Tủ sách lịch sử truyền thống ngành TC